Šta je BONIS?

Integralni informacioni sistem BONIS je savremeno ERP rešenje koje omogućava lako i brzo upravljanje, izvršenje, praćenje i integraciju svih robnih, materijalnih i finansijskih tokova. BONIS pruža prave informacije po meri korisnika kojima se pravovremeno unapređuje sistem poslovnog odlučivanja, poboljšava proces planiranja i omogućava optimizaciju troškova na svim nivoima.

Saznaj više

Prednosti BONIS-a

BONIS ERP predstavlja niz aktivnosti, podržanih od višemodulskog aplikativnog i web softvera, koji automatizuje i enormno olakšava upravljanje, analizu i kontrolu svih poslovnih, materijalnih, finansijskih aspekata poslovanja i ljudskih resursa. Uvođenje sistema podrazumeva analizu poslovnih procesa, obuku zaposlenih i nove radne procedure u cilju poboljšanja celokupnog funkcionisanja preduzeća.

BONIS omogućava visoku mobilnost u radu, pristup bazi podataka je omogućen sa svih uređaja koji imaju pristup internetu (pametni telefoni, tableti...).
BONIS pruža maksimalnu bezbednost podataka, lako upravljanje ovlašćenjima pristupa podacima, zaštitu servera, redovan automatizovan backup i online podršku 24h.
ORACLE baze podataka su najbolje na svetu. Najsavremenija tehnologija (WEB), nenadmašna bezbednost, cloud podrška i velika zastupljenost (Facebook, Google, IBM, CIA...).