O nama – Bonis Systems

 

BONIS SYSTEMS D.O.O.
logotip


BONIS SYSTEMS d.o.o. je preduzeće čija je osnovna delatnost softverski inženjering. BONIS je namenjen:

  • srednjim
  • velikim
  • i malim

preduzećima koja planiraju intenzivan razvoj i dinamičan rast. Integralni informacioni sistem BONIS pokriva sve poslovne funkcije u jednom proizvodnom, uslužnom ili trgovinskom preduzeću. Posvećeni smo korisnicima. Omogućavamo im da posluju brzinom misli: efikasno i uz smanjene troškove poslovanja tako što će u kontinuitetu poboljšavati poslovne procese, radne procedure i tokove dokumentacije. 

BONIS informacioni sistem je nosilac i okosnica razvoja svakog preduzeća koje planira uspeh i profitabilno poslovanje, njegov digitalni nervni sistem i dugoročno najbolji poslovni partner. 

U ovom organizacionom obliku poslujemo od 2009 godine, ali na utemeljenim iskustvima još od 1991 godine od kada se intenzivno,  u kontinuitetu i najmodernijim softverskim tehnologijama razvija informacioni sistem BONIS. Nudimo standardna rešenja koja podržavaju celokupno poslovanje preduzećima na nivou operativnog rada i menadžerskih potreba za kvalitetnim izveštajima i analizama, kao i dogradnju sistema u smislu specifičnih zahteva i potreba.

U okviru redovnog održavanja sistema, prema odabranoj skali iz tipskog ugovora, korisnici dobijaju sukcesivno i u kontinuitetu nove verzije softvera bez posebne nadoknade. Pružamo konsalting usluge u toku implementacije sistema i u momentu kada korisnik izrazi potrebu za odredjenom promenom, vezano za unapredjenje pojedinih radnih procedura i pojednostavljenje toka informacija u poslovnim procesima.

BONIS-ov set top-menadžment aplikacija i izveštaja je od velikog značaja za menadžere i rukovodioce preduzeća, kako bi sami brzo, lako i bez dodatne pomoći svojih saradnika dobijali informacije koje su im potrebne.

Informacije po meri su ključ uspeha svakog preduzeća. Pravovremene, tačne i uvek dostupne!