Modeli BONIS-a

Uporedna tabela modela BONIS-a

Modeli BONIS-a

 

Enterprise

Standardni

Osnovni

Osnovna karakteristika

modela:

 • Integralnost
 • Krajnji efekat
Sveobuhvatno integralno rešenje sa nestandardnim razvojem specijalno za svakog korisnika ODELO PO MERI Sveobuhvatno integralno rešenje sa opcijom razvoja u okviru standardnog rešenja IZBOR ODELA U ODGOVARAJUĆOJ VELIČINI (Izbor: konfekcijski brojevi + izbor aplikacija, dezena…) Sveobuhvatno integralno rešenje IZBOR ODELA U ODGOVARAJUĆOJ VELIČINI (Izbor: konfekcijski brojevi)
Implementacija

 • Vreme uvođenja
 • Potrebna obuka
Vreme uvođenja: do 6 meseci Vreme uvođenja: do 3 meseca Vreme uvođenja: 1 mesec
Potrebna obuka: 12 do 25 dana Potrebna obuka: 5 do 10 dana Potrebna obuka: 3 do 7 dana
Izvorni kod Da Da (izveštaji) Ne
Izvor TOP menadžment izveštavanja Namenski projektovani:

 • data warehouse objekti
 • operativne evidencije
Standardno projektovani:

 • data warehouse objekti
 • operativne evidencije
Operativne evidencije
Web (internet) pristup Da Da Da
Aplikativni server Opcional (posebno se licencira) Ne koristi se Ne koristi se
Održavanje sistema Da Da Da
Novi tipovi kontiranja Da Korekcija standardnih Ne
Nova dokumenta Da Da Ne
Automatsko kontiranje Da Da Da
Oracle baza(posebno se licencira) Enterprise, Standard, Standard One Standard One,XE (besplatna) XE (besplatna)
Operativni sistem(servera baze podataka) Linux (besplatan),Unix, Microsoft Windows Linux (besplatan),Microsoft Windows Microsoft Windows
Replikacija podataka

 • Šifarnika i klasifikacija: “master to slave”
 • Transfer dokumenata: “slave to master”, “slave to slave” i “master to slave”
Da Ne Ne
Distribuirana obrada Da Ne Ne
Licenciranje BONIS-a

 • Serverska licenca nema limit u broju korisnika
 • Korisnička licenca (broj istovremeno konektovanih korisnika)
Serverska licenca (Kontakt) Serverska licenca (Kontakt)Korisnička licenca (Kontakt) Serverska licenca (Kontakt)
Minimalan broj licenci 1 (serverska) 1 (serverska) ili 3(korisničke) 1 (serverska)