Usluge

 

Usluge BONIS SYSTEMS-a

BONIS SYSTEMS D.O.O. pruža širok spektar usluga, počev od:


 • Cloud (baza podataka se nalazi na serveru provajdera – dostupna je 24h, sa redovno automatizovanim backupom i veoma brzim odzivom. Odabirom ovog rešenja se zakupljuje server traženih performansi, a time se smanjuje trošak nabavke sopstvenog servera preduzeća)

 • Održavanje BONIS-a

  • Održavanje u garantnom roku(vrši se prema tipskom ugovoru uz odabir skale održavanja od strane naručioca)
  • Održavanje van garantnog roka po ugovoru (vrši se prema tipskom ugovoru uz odabir skale održavanja od strane naručioca)
  • Održavanje van garantnog roka po pozivu
 • Instalacije, reinstalacije, održavanje i podešavanje

  • Oracle baze podataka
  • Operativnih sistema servera (Microsoft Windows, Linux, Unix…)
  • Mail servera
  • Apache (WEB) servera
  • Oracle Web servera (WebLogic, Glassfish…)
  • Print servera (Apache – Tomcat, JasperServer…)
  • VPN servera (Microsoft Windows i Linux)
  • Proxy servera (Microsoft Windows i Linux)
 • Konsalting centar

  • Konsultacije vezano za korišćenje BONIS-a (po ugovoru o održavanju)
  • Stručna pomoć u eksploataciji BONIS-a u realnom režimu rada i redefinisanja poslovnih procedura u cilju poboljšanja poslovnih funkcija kompanije
  • Dostupna i efikasna podrška (od 9h do 17h svakog radnog dana – Standardni i Osnovni model, 24h – Enterprise model)
 • Izrada novih i adaptacija postojećih softverskih komponenti prema specifičnim zahtevima korisnika:

  • izveštaja
  • programskih modula
 • Pomoć i podrška kod usklađivanja sa promenama u zakonskim propisima vezano za konkretnu problematiku

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]