Benefiti BONIS-a

Benefiti BONIS-a


Od samog početka korišćenja sistema, uživate u pogodnostima (benefitima) koje Vam pripadaju. Navešćemo nekoliko:

  • Imate na raspolaganju mogućnost da automatski, u zadatim vremenskim periodima (dnevno, nedeljno ili mesečno) redovno dobijate važnije izvešaje putem Email-a. Sami aktivirate ovu opciju za one izveštaje koji su Vam od interesa. Pri tom nema potrebe da se bilo kome obraćate za pomoć oko aktiviranja ovog opcionala.
  • Veliki broj izveštaja možete sami da prilagodite svojim potrebama (uključite nove kolone ili po potrebi neke isključite iz prikazivanja, filtrirate izveštaj, grupišete podatke, ubacite dijagram) ili da kreirate nove na osnovu postojećih. Vreme prilagođavanja i pamćenja novog izveštaja meri se minutima ili čak desetinama sekundi.
  • U BONIS-u se svaki dokument ili generalno uzev svaki podatak unosi samo jednom i na jednom mestu (poželjno na mestu nastanka robno-materijalnog ili finansijskog toka.), a koristi se u čitavom sistemu. Nije predviđen dupli ili paralelni unos podataka u sistem.
  • Pristup informacijama omogućen je sa svih geografskih lokacija, pod uslovom da na toj lokaciji postoji odgovarajuća internet infrastruktura. To olakšava komunikaciju između prostorno udaljenih organizacionih jedinica i obezbeđuje ažurnost, tačnost i pravovremenost svih informacija potrebnih za donošenje odluka TOP menadžmenta.
  • Aplikacije su intuitivne, namenjene prosečnom korisniku bez velikog informatičkog predznanja. Korisnik će zahvaljujući svom profesionalnom znanju, uz pomoć korisničkih uputstava sa lakoćom ažurirati podatke, kontrolisati procese i formirati samostalno izveštaje po različitim kriterijumima.
  • Korisnički interfejs aplikacija je intuitivan i iznenađujuće lak za korišćenje (User Friendly).
  • Niste uslovljeni da zbog integralnosti sistema, morate “aktivno i odmah” koristiti sve raspoložive (ugovorene) poslovne funkcije. Naprotiv, raspoložive funkcije se ne moraju koristiti istovremeno počev od samog starta korišćenja sistema. Većina funkcija BONIS-a može se upuštati u realan rad sukcesivno, po unapred utvrđenom planu ili potrebi koja se nameće u toku implementacije sistema.
  • BONIS – visokoparametrizovani sistem omogućava i malim preduzećima brz ekonomski rast i prelazak u višu kategoriju igrača. Zahvaljujući visokoj fleksibilnosti podržanih poslovnih procesa i efikasnosti izveštavanja – garantuje opstanak na surovom terenu ponude i tražnje.